Zelf zorg organiseren in eigen dorp, hoe doet u dat?

Praat mee over dit onderwerp 

in de discussie onderaan het artikel

Het zelf regelen en organiseren van zorg in uw eigen dorp is in opkomst. Maar hoe regelt u dat? Wat zijn de bedreigingen en kansen van een dergelijke constructie? Waar liggen mogelijkheden tot samenwerking?

 

In gesprek met:

 Verder aan tafel:

 • Zorg Belang Limburg / Huis voor de Zorg
 • D’n Tomp Heijen
 • SLIM Milsbeek
 • Gemeente Mook & Middelaar
 • Wijkraad Gennep-West
 • ZIE Einighausen
 • Noaberzorgpunt Meerlo

 Wat zijn de bedreigingen?

 • Het huidige systeem is niet ingericht op burgerparticipatie
 • Gemeentepartners (team toegang / zorginstanties) voelen dreiging van bewonersinitiatieven daardoor kunnen zij niet verder
 • Hoe bereik je de mensen met hun (hulp)vragen?
 • Uitrollen > niet elk dorp/wijk volgt hetzelfde pad
 • Bureaucratie
 • Protocollen (verzekeraar / overheid)
 • Het “ja.. maar” principe (gemeente)
 • Als de zorg complexer wordt moet je alsnog het dorp uit (vanaf ZZP4)
 • Traagheid van het proces
 • Samenwerking is niet vanzelfsprekend
 • Financiering is een valkuil > aankoop pand > geen garantie van gemeente / bank (hospice horst)
 • Vergrijzing > is het een kans of juist een bedreiging?
 • Je wilt zelf misschien te snel > kijkt achterom: waar is iedereen?
 • Geen geld beschikbaar
 • Eigen belang
 • Vrijwilligers gaan grenzen verleggen > hoe ver kan je gaan? Hoe lang gaat dit goed?
 • Zorg is een beladen begrip
 • Kwestie van een lange adem
 • Van Welzijn naar Zorg is een grote stap

En wat zijn de kansen van/voor een dergelijke constructie?

 • Afstand van de kleine kern tot grotere kern
 • Diensten- en dingenveiling
 • Mensen wil graag iets betekenen voor mensen in het dorp/wijk
 • Verbinding is kans voor kleine kernen om lokale initiatieven te versterken
 • Het kan zoveel goedkoper
 • Dat grote instellingen weggaan uit de (kleine) kernen
 • Als je iedereen mee krijgt (draagvlak) opent dat ook deuren bij gemeente > versnelde procedure voor vergunning (hospice horst)
 • Verbinden van zorg in wijk is efficiënter
 • Het wiel van wederkerigheid op gang krijgen
 • Pilotproject van VGZ (Ven-Zelderheide)
 • Onafhankelijk zijn van gemeente
 • Gestart vanuit eigen ervaring (hospice Horst)
 • Elkaar kennen en helpen
 • Maatje zoeken en daardoor intensieve zorg > twee weten meer dan één
Wat is er belangrijk bij initiatieven van onderop?
 • Organische groei
 • Veel geduld hebben > het dorp kan wennen en je wordt kritisch bekeken
 • Laagdrempelig zijn
 • Fijnmazige contacten > persoonlijke benadering
 • Ga op pad/fiets in je dorp/wijk en zorg voor laagdrempelige ontmoetingen
 • Behoefte onderzoek
 • Gedragen door Horst aan de Maas (hospice horst)
 • Zichtbaar zijn
 • Kansen pakken > gemeentehuis dat leeg komt (Noaberzorgpunt Meerlo)
 • Goed team om je heen: ondersteuning bij fondswerving, iemand met een groot netwerk kan deuren openen, heel veel kennis (op allerlei gebieden)
 • Korte lijntjes
 • Out of the box denken
 • Op bezoek bij goede voorbeelden
 • Ieder dorp doet het op z’n eigen manier

Waar liggen mogelijkheden tot samenwerking?

 • Zorg Belang Limburg
 • Dorpsraad
 • Woningbouwcooperaties
 • Adviesraden
 • Gemeente
 • Gemeentelijke ondersteuning (soms lastig)
 • Zorg voor draagvlak, tijd rijp om te verbinden, zorg voor een bruggenbouwer / ambassadeur / netwerker
 • Gebiedsteam gemeente
 • Bijdrage vanuit WMO budget, bijv. waar het gaat om schoonmaakkosten (hospice horst)
 • Stel een concrete vraag
 • Informele bijeenkomsten waar je echt kan zeggen zoals het is
 • Investeerder
 • Huisartsen
 • Buurtzorg > zelfsturende teams
 • (sport)clubs / verenigingen
 • Huis voor de Zorg
 • Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg
 • Informele zorg naadloos samenwerken met formele zorg > ondersteunend aanvullend
 • Netwerk breder dan zachte sector > Ronde tafels / ondernemers / lion’s club
 • Dingen moeten ook groeien onder de inwoners > van veel aanbieders terug naar één verpleegkundig in de wijk
 • Sociale Agenda van de provincie
 • Netwerk Positieve Gezondheid

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Esther Koenen (donderdag, 23 maart 2017 15:00)

  Graag praten wij met u verder over dit onderwerp. Wat doet u in uw dorp of wijk als het gaat om zorgen voor elkaar?