Terugkoppeling Inspiratie uit de Regio

Tijdens het inspiratiefestival van VKKL op woensdag 22 maart in Middelaar is er aan vijf tafels gesproken over verschillende onderwerpen: schoolsluiting, rol van de dorpsraad, dorpshuis van de toekomst, ideecafé en zorgen in eigen dorp.

Een verslag van de tafel over Zorgen voor elkaar vindt u hier.


VKKL ontvangt €29.000,- van Oranje Fonds voor Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg

Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg krijgt een bijdrage van € 29.000,- van het Oranje Fonds voor versterking lokale kracht bestuurders informele zorginitiatieven, €5.000,- hiervan komt uit het Samenwerkingsfonds Limburg.

 

Inwoners van dorpen en wijken zetten lokale zorgactiviteiten en -voorzieningen op vanuit de wens om zolang mogelijk in de vertrouwende buurt te kunnen blijven wonen en leven. Om die initiatiefnemers te ondersteunen is VKKL in 2016 gestart met het Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg.

Inmiddels is er een groot netwerk ontstaan van uiteenlopende zorginitiatieven in Limburg. Tijdens contacten en gesprekken met bestuurders van deze initiatieven is door hen de wens uitgesproken elkaar frequenter, eenvoudiger en op lokaal niveau te ontmoeten.

 

Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg start daarom in 2017 met een tweetal projecten. Enerzijds wordt er met initiatiefnemers gewerkt aan een interactieve website waar bestuurders elkaar online kunnen ontmoeten, bevragen en hun ervaringen kunnen delen. Daarnaast worden er zogenoemde Oppe Koffie’s georganiseerd waar bestuurders op lokaal niveau offline kunnen bijpraten over onderwerpen, vragen die hen bezig houden.

 

Ben Van Essen, voorzitter VKKL: “Met de bijdrage van het Oranje Fonds kan Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg de vele bewoners die zich in zorg-collectieven inzetten, met nog meer kracht ondersteunen“

 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koning Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 


Wij zoeken regio-ambassadeurs

In heel Limburg gaan dorpen actief aan de slag met zorgen voor elkaar. Of het nu gaat om het opzetten van een eetpunt of een zorghuis. Tijdens het proces van dromen, eisen, bewustwording, realisatie en uitvoering heeft elk initiatief op bepaalde momenten behoefte aan ondersteuning of inspiratie. En wie kan hen dan beter helpen dan iemand die dit proces al heeft doorlopen?

  

Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg is op zoek naar enthousiaste regio-adviseurs die bij vragen ingezet willen worden in de eigen regio. Heeft u een enthousiaste en open instelling, luisterende houding en kan u dorpsbewoners motiveren? Dan is deze uitdaging misschien iets voor u.

  

Wij bieden:

-          Inspirerende initiatieven bij u in de buurt.

-          Eventuele training ‘procesbegeleider’.

-          Reiskostenvergoeding.

 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.