Dorpsondersteuners ontmoeten elkaar

1x per half jaar 

Volgende bijeenkomst september 2017

Op locatie bij één van de dorpsondersteuners

De dorpsondersteuner is een centrale verbindende schakel in het dorp. Hij/zij brengt mensen bij elkaar en stimuleert het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van bewoners. In ieder dorp wordt deze functie op een eigen wijze ingevuld. 

 

Twee keer per jaar komen de dorpsondersteuners / -verbinders die in Noord-Limburg actief zijn bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

 

Deze bijeenkomsten vinden plaats op locatie bij één van de dorpsondersteuners, elke bijeenkomst staat een ander thema/vraag centraal.

 

Bent u geinteresseerd in deze bijeenkomst en zou u graag willen aansluiten neem dan contact met ons op.