Sinds 1 januari van dit jaar is Vereniging Kleine Kernen Limburg gestart met het Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg. Het knooppunt komt voort uit onderzoek naar de opkomst van zorgcollectieven in de provincie Limburg en de vragen en behoeften die er leven bij de initiatieven. 

 

De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in 'Een regenboog aan zorgcollectieven'. 

 

Download
Een regenboog aan zorgcollectieven.pdf
Adobe Acrobat document 353.9 KB

Het Knooppunt wil eraan bijdragen dat de zorgcollectieven in de Limburgse dorpen en wijken zelfstandig zorg kunnen leveren door het bieden van praktische ondersteuning, kennisdeling en belangenbehartiging voor de realisatie en verdere ontwikkeling van een zorgcollectief.

 

Onder zorgcollectieven verstaan wij burgerinitiatieven op het gebied van zorg. De vele zorginitiatieven zijn divers en variëren van het oppakken van een individuele hulpvraag, een maandelijks bezoek aan de markt, dagbesteding, een zorghuis, klussendiensten, een hospice, een noaberzorgpunt en het oprichten van een gezondheidscentrum. 

 

Meer informatie over het Knooppunt vindt u in onderstaande flyer.

 

Download
Flyer Knooppunt Zorgen voor elkaar Limbu
Adobe Acrobat document 491.5 KB