Wat is zorginitiatief?


Een bewonersinitiatief op het gebied van zorg en welzijn met de volgende kenmerken:

  • de regie en het eigenaarschap ligt bij de bewoners zelf
  • een behoefte of een idee komt voor uit een buurt, de wijk of een dorp (of is overgenomen door buurt/wijk/dorp)
  • het doel is alle bewoners of bepaalde doelgroepen uit een buurt, de wijk of een dorp betrokken te houden bij de eigen gemeenschap
  • doelgroep zijn leden van de gemeenschap (buurt-, wijk- of dorpsgenoten) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • de uitvoering en het beheer vinden plaats door vrijwilligers eventueel aangevuld met professionals· er is geen winstoogmerk
  • het zijn collectieve voorzieningen.

Deze initiatieven dragen eraan bij dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp/wijk kunnen blijven wonen.

 

Eetpunt

 

Dorps- ondersteuner

Klus- & Hulpdienst

Steun- / infopunt

Huiskamer /

Open Inloop

Woonzorg-initiatief / 24uurszorg

Hulpmiddelen-uitleen

Vervoers-initiatief

Dorpsdag-voorziening

ZorgcoöperatieHeeft u een vraag of meer informatie over dit onderwerp? Inspireer anderen of stel een concrete vraag.

Reactie schrijven

Commentaren: 0